Sympany werkt aan een circulaire textielketen omdat we willen bijdragen aan een duurzame wereld en aan het behoud van grondstoffen. Door textiel in te zamelen, te sorteren en te verkopen richten wij ons op maximaal hergebruik en recycling van textiel. 

We zijn een organisatie met stevige ambities, zonder winstoogmerk. Het geld dat verdiend wordt met de verkoop en recycling, wordt gebruikt voor innovatie om de textielketen circulair te maken. Samen maken we een circulaire textielketen de norm!